Osamer Kitaplığı 26 Kasım 2019
Osmanlı Düşüncesi (Kaynakları ve Tartışma Konuları) kitabı raflarda yerini aldı!
“Neden Osmanlı düşüncesi çalışıyoruz?” sorusuyla başlamak istiyorum. Biliyoruz ki Türkiye’de Osmanlı`nın ilmî birikimiyle -sebepleri ne olursa olsun- bir …
Osamer Kitaplığı 26 Kasım 2019
Osmanlı Medreseleri (Eğitim, Yönetim ve Finans) kitabı çıktı!
Yüksek dini ilimlerin öğretildiği mekanlar olarak mescitler/ camiler ve hanlar ile ilkokul seviyesinde hizmet veren mektepler ve küttâblar dışında dini ilimlerden ayrı olarak tıp,…
1 Temmuz 2019
Osmanlı Bilimi Sempozyumu'na Kabul Edilen Bildirilerin İlanı Hakında
Osmanlı Bilmi Sempozyumuna kabul edilen bildiriler 5 Temmuz 2019 tarihinden ilan edilecektir.
Osamer Kitaplığı 4 Şubat 2019
Osmanlı'da Dil ve Edebiyat Kitabı Raflarda Yerini Aldı!
Osmanlı’nın dili ve edebiyatı, aynı zamanda bir büyük medeniyet ve köklü bir devlet geleneğinin ürünüdür. Devletin kuruluş yılları öncesinden başlayı…
Osamer Kitaplığı 8 Ocak 2019
Geçmişten Günümüze Sakarya Kitabı Çıktı!
Sakarya ve çevresi, eskiçağlardan bu yana İznik, İzmit, Bursa ve İstanbul gibi büyük şehirlerin hinterlandında önemli bir bölgedir. İstanbul’u Anadolu’ya …
Osamer Etkinlik 26 Mart 2019
Mekaniği Sanatla Büyüleyen Evrensel Bir Dahi: Cezeri ve Olağanüstü Makineleri
Sakarya Üniversitesi Osmanlı Araştırmaları Merkezi, Prof. Dr. Fuat SEZGİN Konuşmaları kapsamında düzenlenen konferans serisinin ilki olan "Mekaniği Sanatla Büyüleyen Evrensel …