Ana Sayfa
Hakkımızda

Hakkımızda

Sakarya Üniversitesi Osmanlı Araştırmaları Merkezi (OSAMER) Osmanlı dönemine ait sosyal, siyasi, ekonomik, dini ve kültürel yapılara dair bilimsel araştırmalar yapmak ve bunların komuoyuyla paylaşılması amacıyla kurulmuş uygulamalı bir araştırma merkezidir. Bu çerçevede OSAMER, kuruluş aşamasında ilk olarak Uluslararası Osmanlı Araştımaları başlıklı bir kongre düzenlemiştir. 

Merkezin Amaçları;

 • Osmanlı dönemini sosyal, siyasi, ekonomik, dini ve kültürel açılardan derinlemesine ele alan araştırmalar yapmak ve yaptırmak.
 • Tarihsel tecrübeden yararlanılarak Türkiye'nin bugünkü siyasi, sosyal ve kültürel sorunlarını anlamaya ve çözümler üretmeye katkı sağlamak.
 • Üniversitede farklı alanlarda çalışan akademisyenleri bir araya getirerek sinerji oluşturmak ve Osmanlı araştırmalarına dinamizm kazandırmak.
 • Türkiye'de Osmanlı araştırmalarına yönelik farkındalığı, bilinç ve bilgi düzeyini geliştirmek; bu çerçevede kurs, seminer, kongre, sempozyumlar ve sertifika programları düzenlemek; lisansüstü programlar yürütmek; araştırma ve incelemeler yapmak üzere yurt dışına gidecek bilim insanlarına destek sağlamak.
 • Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yaparak amaçlar doğrultusunda organizasyonlar gerçekleştirmek ve gerektiğinde bu kuruluşlara danışmanlık yapmak.
 • Uzun bir tarihi geçmişi birlikte yaşamış ve ortak bir kültürü paylaşmış olan toplumların birbirlerini daha iyi tanımalarına ve ortak hareket etmelerine zemin oluşturacak çalışmalar yapmak.

Merkezin Faaliyet Alanları;

 • Osmanlı İmparatorluğu'na dair ulusal ve uluslararası düzeylerde araştırmalar yapmak.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel kongre, sempozyum, çalıştay, panel, konferans ve seminerler düzenlemek.
 • Ulusal ve uluslararası nitelikte projeler üretmek.
 • Yurt içi ve yurt dışında Osmanlı İmparatorluğu ile alakalı olarak yapılmış akademik çalışmalardan herkesin ulaşabileceği bir veri tabanı oluşturmak.
 • Bilimsel dergi ve bülten çıkarmak, nitelikli kitaplar yayınlamak.
 • Yüksek lisans ve doktora programları açmak.
 • Konuyla ilgili çalışmalarda bulunan diğer ulusal ve uluslararası, özel ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği imkânlarını araştırmak ve ortak çalışmalar yapılmasını sağlamak; araştırma sonuçlarını kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile araştırmacıların faydalanmasına sunmak.
 • Merkez yönetim kurulunun belirleyeceği diğer konularda çalışmalar yapmak.