Uluslararası Osmanlı Medreseleri Sempozyumu Düzenleme Kurulu

Sempozyum Onursal Başkanı
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS (Sakarya Üniversitesi Rektörü)


Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Fuat AYDIN

Prof. Dr. Mükerrem Bedizel AYDIN

Prof. Dr. Suat CEBECİ

Prof. Dr. İrfan İNCE