Sözün Tarihi-Tarihin Sözü Sempozyum Programı

Sözün Tarihi-Tarihin Sözü: Tarih ve Edebiyat Arasında Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu program kitapçığı ektedir.

Fotoğraflar