Ana Sayfa
Sözün Tarihi-Tarihin Sözü Sempozyumu
Başvuru ve Yazım Kuralları

Başvuru ve Yazım Kuralları

  • Bildiri özeti, 300-500 kelime aralığında olmalıdır.
  • Sempozyum dili Türkçe’dir. Bu sebeple gönderilen çalışmalar Türkçe olmalıdır. Ayrıca İngilizce özet istenmemektedir.
  • Bildiri özetleri Microsoft Word programında A4 sayfa boyutunda, Time News Roman yazı karakteri ile 12 punto olarak iki yana yaslı yazılmalı; 1,5 satır aralığı ve 2,5 kenar boşlukları olacak şekilde düzenlenmelidir.
  • Paragraf başlarında soldan 1 cm girinti verilmelidir. Paragraflar arası boşluk 12nk olarak ayarlanmalıdır.
  • Bildirinin başlığı, kalın ve tamamı büyük harflerle 14 punto olarak yazılmalı, sayfada ortalanmış olarak yer almalıdır.
  • Yazar(ların) adı ve soyadı, her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde, kalın ve 12 punto ile yazılmalı, sayfada ortalanmış olarak yer almalıdır.
  • Akademik unvan/kurum, yazarın ad ve soyadının altında, parantez içinde ve sayfada ortalanmış olarak yer almalıdır. Her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde ve 12 punto ile yazılmalıdir.
  • E-posta adresi, kurum ve unvan bilgilerinin yanına yazılmalıdır.
  • Bildiri özetlerinin sonuna, konunun temel kavramlarını yansıtan en az üç anahtar kelime eklenmelidir.
  • Yukarıda belirtilen kurallara uygun şekilde hazırlanmış olan Özet Şablonu ve Başvuru Formu http://www.osamer.edu.tr adresinden indirilip eksiksiz doldurulmalı ve konu başlığı kısmına “Bildiri Özeti” yazılarak osamer@sakarya.edu.tr adresine e-posta yolu ile gönderilmelidir.