Osmanlı Bilimi Sempozyumu Önemli Tarihler

Başvuru için Son Özet Gönderim Tarihi: 28 Haziran 2019

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 01 Temmuz 2019

Tam Metinlerin Teslim Tarihi: 20 Kasım 2019

Sempozyum Tarihi: 04-05 Aralık 2019