Uluslararası Osmanlı Düşüncesi, Kaynakları ve Tartışma Konuları Sempozyumu Bilim Kurulu

Abdullah AYDINLI (Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi)
Ahmet Yaşar OCAK (Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi)
Atilla ARKAN (Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi)
Cengiz ŞİŞMAN (Phd., University of Houston Clear Lake)
Ekrem DEMİRLİ (Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi)
Eşref ALTAŞ (Doç. Dr, İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
Gürbüz DENİZ (Prof. Dr., Ankara Üniversitesi)
Hasan HACAK (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi)
Hatice KELPETİN ARPAGUŞ (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi)
Himmet TAŞKÖMÜR (Phd., Harvard University)
Hülya KÜÇÜK (Prof. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Hüseyin YILMAZ (Phd, George Mason University)
İlhan KUTLUER (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi)
İlyas ÇELEBİ (Prof. Dr. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)
Khaled El-ROUAYHEB (Phd., Harvard University)
Mehmet GENÇ (Öğr. Gör., İstanbul Şehir Üniversitesi)
Mesut OKUMUŞ (Prof. Dr., Ankara Üniversitesi)
Mesut IDRİZ (Prof. Dr., International University of Sarajevo)
Muhittin MACİT (Prof. Dr., Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı)
Murteza BEDİR (Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi)
Ömer TÜRKER (Doç. Dr., Marmara Üniversitesi)
Semih CEYHAN (Doç. Dr., Marmara Üniversitesi)
Süleyman KAYA (Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi