Düzenleme Kurulu

Sempozyum Onursal Başkanları

Prof. Dr. Fatih Savaşan (Sakarya Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. M. Fatih Andı (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü)

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Mükerrem Bedizel Aydın (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Arif Bilgin (Sakarya Üniversitesi)

Doç. Dr. Mustafa Göleç (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)

Doç. Dr. Gülsemin Hazer (Sakarya Üniversitesi)

Doç. Dr. Muhammed Hüküm (Sakarya Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mesut Koçak (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Hülya Ürkmez  (Sakarya Üniversitesi)