İletişim ve Sekreterya

Dr. Samet Çakmaker (Sakarya Üniversitesi)

Arş. Gör. Elif Esra Önen Dede (Sakarya Üniversitesi)

Arş. Gör. Büşra Ay (Sakarya Üniversitesi)

Arş. Gör. Melike Kılıç (Sakarya Üniversitesi)

İletişim: osamer@sakarya.edu.tr