Uluslararası Osmanlı Düşüncesi, Kaynakları ve Tartışma Konuları Sempozyumu Önemli Tarihler

Tebliğ Özetlerinin Tarihi: 30 Nisan 2017
Kabul Edilen Tebliğlerin İlan Tarihi:15 Mayıs 2017
Tebliğ Tam Metinlerinin Gönderilmesi: 30 Eylül 2017
Sempozyum Tarihi: 18-19 Ekim 2017