Bilim Kurulu

Berat Açıl (Doç. Dr. Marmara Üniversitesi)

Hasan Akay (Prof. Dr., Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)

Ali Akyıldız (Prof. Dr.,  İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)

Selami Alan (Doç. Dr., Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Necmettin Alkan (Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi)

Hamza Altın (Prof. Dr., Bingöl Üniversitesi)

Turgay Anar (Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Hülya Argunşah (Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi)

Bahtiyar Aslan (Doç. Dr., Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi)

Zeynep Aycibin (Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

İsmail Coşkun (Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi)                  

Ali Şükrü Çoruk (Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi)   

İlhami Danış (Dr. Öğr. Üyesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)

Zeynep Kevser Ş. Danış (Dr. Öğr. Üyesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)

Musa Duman (Prof. Dr., Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)

Fazıl Gökçek (Prof. Dr., Ege Üniversitesi)

İsmail Güleç (Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Mücahit Kaçar (Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi)

İsmail Hakkı Kadı (Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Mehmet Kalpaklı (Doç. Dr., Bilkent Üniversitesi)

Beyhan Kanter (Prof. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi)

M. Fatih Kanter (Prof. Dr., Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

Halim Kara (Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi)

Selim Karahasanoğlu (Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Hilal Kazan (Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi)

Ayşe Emel Kefeli (Prof. Dr., İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)

Ramazan Korkmaz (Prof. Dr., Maltepe Üniversitesi)

Mehmet Narlı (Prof. Dr., Balıkesir Üniversitesi)

Abdülkadir Özcan (Prof. Dr., Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)

Nâzım Hikmet Polat (Prof. Dr., Gazi Üniversitesi)

Mehmet Samsakçı (Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi)

Dursun Ali Tökel (Doç. Dr., Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)

İbrahim Tüzer (Prof. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Abdullah Uçman (Prof. Dr., İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)

Kemal Yavuz (Prof. Dr., Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)

Fahri Yetim (Prof. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Kenan Yıldız (Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Ebru Burcu Yılmaz (Prof. Dr., İnönü Üniversitesi)

İlhami Yurdakul (Prof. Dr., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)