Uluslararası Osmanlı Medreseleri Sempozyumu Bilim Kurulu

Prof. Dr. Abdulrahim ABUHUSAİN (American University of Beirut)
Prof. Dr. Abdulrahim BENHADDA (University of Qatar)
Prof. Dr. Ahmet CİHAN (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
Prof. Dr. Arif BİLGİN (Sakarya Üniversitesi)
Prof. Dr. Fahri UNAN (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Haşim ŞAHİN (Sakarya Üniversitesi)
Prof. Dr. Himmet TAŞKÖMÜR (Harvard University)
Prof. Dr. Madeline C. ZİLFİ (University of Maryland)
Prof. Dr. Mefail HIZLI (Uludağ Üniversitesi)
Mehmet GENÇ (İstanbul Şehir Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet İPŞİRLİ (İstanbul Medipol Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Yaşar ERTAŞ (Sakarya Üniversitesi)
Prof. Dr. Muhammed AFİFİ (University of Qatar)
Prof. Dr. Muhammed ARNAUT (World of Islamic Science and Technology
University Jordan)
Prof. Dr. Murat AKGÜNDÜZ (Harran Üniversitesi)
Prof. Dr. Murteza BEDİR (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Seyfi KENAN (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Tahsin ÖZCAN (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Yaşar SARIKAYA (Justus-Liebig-Universitiat Giessen)
Prof. Dr. Zeki Salih ZENGİN (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Doç. Dr. Süleyman KAYA (Sakarya Üniversitesi)

Doç. Dr. Şükran FAZLIOĞLU (Marmara Üniversitesi)