20 Nisan 2022
OSARK 2022
İlki 14-17 Ekim 2015 tarihleri arasında Sakarya'da düzenlenen Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi'nin (OSARK) ikincisi 17-20 Ekim 2018 tarihleri arasında Arnavutluk'un Tiran ş…
25 Kasım 2021
Sözün Tarihi-Tarihin Sözü Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı çıktı!
Sözün Tarihi-Tarihin Sözü Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı Paradigma Akademi Yayınları'ndan çıktı!
OSAMER Kitaplığı 26 Kasım 2019
Osmanlı Düşüncesi (Kaynakları ve Tartışma Konuları) kitabı raflarda yerini aldı!
“Neden Osmanlı düşüncesi çalışıyoruz?” sorusuyla başlamak istiyorum. Biliyoruz ki Türkiye’de Osmanlı`nın ilmî birikimiyle -sebepleri ne olursa olsun- bir …
OSAMER Kitaplığı 26 Kasım 2019
Osmanlı Medreseleri (Eğitim, Yönetim ve Finans) kitabı çıktı!
Yüksek dini ilimlerin öğretildiği mekanlar olarak mescitler/ camiler ve hanlar ile ilkokul seviyesinde hizmet veren mektepler ve küttâblar dışında dini ilimlerden ayrı olarak tıp,…
1 Temmuz 2019
Osmanlı Bilimi Sempozyumu'na Kabul Edilen Bildirilerin İlanı Hakında
Osmanlı Bilmi Sempozyumuna kabul edilen bildiriler 5 Temmuz 2019 tarihinden ilan edilecektir.
OSAMER Kitaplığı 4 Şubat 2019
Osmanlı'da Dil ve Edebiyat Kitabı Raflarda Yerini Aldı!
Osmanlı’nın dili ve edebiyatı, aynı zamanda bir büyük medeniyet ve köklü bir devlet geleneğinin ürünüdür. Devletin kuruluş yılları öncesinden başlayı…